Uskutečnily se semináře „LEVNÁ VODA NA DOSAH“

Ve dnech 8. až 10. září se uskutečnily celkem 3 semináře na téma „Levná voda na dosah“.
Konaly se ve Fryštáku, ve Zlíně a v Napajedlích. Ve Zlíně jsme byli jeho spolupořadatelem, protože jsme chtěli lidem přinést pravdivé a ucelené informace o vodárenství ve zlínském regionu, které se k lidem nedostávají.  

Hlavní slovo na semináři měl Ing. Radek Novotný ze společnosti Compas Capital Consult, s. r. o., který se vodárenství věnuje již 15 let a upozorňuje obce a města na nevýhodnost spolupráce s překupníky, jejichž hlavním cílem je pouze inkaso zisků z prodeje vody. V mnohých městech se díky jeho informacím podařilo „Privatizaci zisků a zestátnění nákladů“ ve vodárenství zastavit. Na semináři také vystoupil dlouholetý předseda představenstva VaK Přerov, MUDr. Michal Chromec. Hovořil o tom, jak funguje vodárna, která zůstala v rukou měst a obcí a o tom, jak již několikrát odmítli nabídky překupníků, kteří chtěli zavést stejný model jako ve Zlíně. Díky tomu, že těmto překupníkům odolali, tak investují do vodárenské infrastruktury z vlastního i z dotací EU, mají levnější cenu vodného a stočného, a nevidí jediný důvod, pro který by se měli přenechat fungující a výnosnou část podniku někomu jinému tak, jak to udělal Zlín v roce 2004. Svůj příspěvek přednesl také Miroslav Rafaja, který byl od roku 2011 do 2013 předsedou dozorčí rady VaKu a byl z ní jako „nepohodlný“ odvolán, protože začal šetřit protiprávní stav ve VaKu Zlín. S příspěvkem o tom, jak je prakticky nemožné dostat se přes zástupce města Zlína k informacím o VaKu Zlín, anebo informovat o nich prostřednictvím města veřejnost, vystoupila Eva Štauderová.

Pozvánku na seminář jsme zaslali zastupitelům města Zlína, nově kandidujícím uskupením, zástupcům okolních obcí, podnikatelům, zástupcům sdělovacích médií. Ve Zlíně se semináře zúčastnilo asi 40 lidí. Bohužel se tohoto semináře nezúčastnil žádný člen Rady města Zlína. A s výjimkou nás tří zastupitelů, spoluorganizátorů, se zúčastnil části semináře jen jeden ze zastupitelů. Ostatní naší nabídky nevyužili. Také proto pak byla debata na dalším Zastupitelstvu města Zlína tak dlouhá, neboť jsme opět při schvalování hospodářského výsledku za rok 2013 VaKu Zlín slyšeli výmluvy typu, že je „problematika moc složitá; že jí zástupci města nerozumí; že s tím dnes nejde nic dělat, apod.“ Nezájem zvolených zástupců, kteří by měli hájit zájmy občanů, je v případě problematiky vodárenství trestuhodný. Zastupitelé pak, bohužel, neměli problém schválit zisk VaKu Zlín ve výši 7,3 mil. Kč a nic s nimi neudělalo ani to, když slyšeli, že zisk překupníka vody - Moravské vodárenské a. s. (skupina Veolia) je za stejný rok ve výši 93,74 mil. Kč. Na investice si VaK Zlín půjčuje, dokonce i od Moravské vodárenské, a. s. a o dotace přišel. Přesto na tom zastupitelům Zlína nepřipadá nic divného. Pokud by se tohoto semináře zúčastnili, nemohli by takto špatně rozhodovat.

Na semináři zazněly závažné informace např. o ziscích, o maržích z cen vodného a stočného, srovnání, rozbor plnění závazků před uzavřením smlouvy v Veolií, soudní rozsudky, zkušenosti z měst, kde spolupráci s překupníky ukončili, apod. Poslední část semináře byla zaměřena na postup ukončení protiprávního tunelování VaKu Zlín. Jakým způsobem lze navrátit prodej vody zpět do rukou měst a obcí a jak poslat zahraniční koncern domů. Návrat prodeje vody pod VaK Zlín byl doložen také čísly vzájemného vypořádání mezi VaKem Zlín a Veolií. Pokud by se někdo z Rady města Zlína semináře zúčastnil, pak by již nikdy nemohl nepravdivě informovat občany o tom, že návrat není možný, protože VaK Zlín nemá zaměstnance, ani peníze na vrácení Veolii. Jestliže je smlouva neplatná, pak je neplatný i přechod zaměstnanců a VaK Zlín o ně ani nikdy nepřišel. Pokud jde o peníze, pak VaK Zlín by naopak peníze od Veolie získal. A ne malé – v řádech stovek milionů korun, protože by se vracely neoprávněně získané požitky a finance Veolie. Přesto se lidé v představenstvu VaKu Zlín brání rozsudku Krajského soudu v Brně, který konstatoval, že smlouva s Veolií je neplatná. O to naléhavěji zaznívá otázka „Pro koho pracují lidé ve VaKu Zlín a v zastupitelstvu města Zlína?“ Každý, kdo absolvoval tento seminář má v odpovědi jasno, a již se nemůže nechat zmanipulovat nepravdami uveřejňovanými zástupci města v Magazínu města Zlína či jinde.  

Návrat prodeje vody zpět je na Zlínsku na dosah ruky. Musí však chtít politici, kteří za nás rozhodují. Snad budou zvoleni ti slušní, kteří budou hájit zájmy občanů a budou chtít, stejně jako to dělají naši sousedé v kraji, vodu spravovat pro lidi a ne pro koncerny.

 

Miroslav Rafaja, Jiřina Gajdošíková, Eva Štauderová – M. O. R.
Ve Zlíně, 24. 9. 2014