Vyhledávání

Nadcházející události

sobota 08.10., 10:15 - 10:50
Svoz odpadu (i nebezpečný)
sobota 15.10., 08:00 - 12:00
Svoz bioodpadu
středa 19.10. - celý den
Pytlový svoz plastů

SDH

Plán akcí 2022

14.5.Okrsek-Paseky (13h.)
28.5. GP Klečůvka(15h.)
4.6.GP Lužkov.(12h)
25.6.Námětovka Želechovice(14h)
2.7.Oslavy Klečůvka
16.7.GP Lípa(15h)
6
.8. GP Žel. pas. (15h.)
13.8. GP Želech. (15h.)
září GP Polichno (15h.)

Mladí hasiči 2022

14.5.Okrsek-Ž.Paseky(13h)
28.5. Klečůvka(12h)
29.9. Žel.Paseky (10h)
3.6. Lužkovice(9h)
11.6. Želechovice(9h)
16.7. Lípa (9h)

O mladých hasičích

 

Družstvo mladých zasičů podporuje Magistrát města Zlína
Fond prorodinných aktivit

logo zlin

Stejně jako moji vrstevníci na Klečůvce, jsem i já prožila dětství mezi dobrovolnými hasiči. Byly to skvělé časy. Vždy jsem se těšila, co nového se na tréninku naučím, těšila jsem se také na přátele a na partu lidí, která mě obklopovala a obklopuje dodnes. Vyhrané soutěže, už pak byly jen odměnou za úsilí, které jsme do toho dali.

Na Klečůvce není školka, škola a zatím ani žádná klubovna, kde by se děti mohly scházet, něco společně tvořit a nacházet nové přátele, z nichž někteří jim pak zůstanou na celý život. Proto jsme při příležitosti letošní-ho Dne archivů, tema-ticky zaměřenému na hasiče, uspořádali ná-bor mladých hasičů, kde jsme nejmladším obyvatelům Klečůvky předvedli hasičské uni-formy, přilby a další i strojní a technické vybavení. Děti, které měly zájem, se pak mohly projet v zásahovém voze, nebo si dokonce vyzkoušet oblíbenou část útoku – nástřik na terč. Při pohledu na jejich zaujetí a radost z disciplíny, se myšlenka k založení nového družstva mladých hasičů zrodila velmi rychle.

Hned na první trénink přišlo jedenáct nových adeptů a i nadále rádi v našich řadách uvítáme děti, které by chtěly při pravidelných trénincích nejen hlouběji proniknout do hasičské problematiky, ale také zažít srandu při dalších volnočasových aktivi-tách. Každý čtvrtek od 17:00 hod. jsou vítány i děti mladší čtyř let v doprovodu rodičů, kte-rým se bude v našem novém týmu určitě také líbit.

Na trénincích děti detailně seznamujeme s technikou a vybave-ním, které mají klečůvští dobrovolní hasiči s pra-vidly požárního útoku a s jeho provedením. Dosud nám počasí přálo, takže jsme se mohli každý čtvrtek pravidelně scházet a trénovat. S příchodem chladnějších dnů vymýšlíme s dětmi náhradní programy, abychom se nepřestali vídat. 10. 9. 2015 jsme si například udělali procházku do lesa, nasbírali dřevo, a pak si na hřišti opekli špekáčky. Potěšil nás i zájem rodičů, kteří si za námi přišli popovídat. Jakmile však budou dokončeny nové prostory u hasičské zbrojnice, přesuneme se tam a budeme se učit uzlovat, rozeznávat topografické značky apod.

Myslíme to vážně, a proto jsme se také ve dnech 25.9. – 26.9. zúčastnili kvalifikačního školení a rady instruktorů a vedoucích kolektivů mladých hasičů okresu Zlín. Získali jsme tak další zajímavé podněty na činnost s dětmi. Chtěli bychom jim vytvořit příležitost k upevnění přátelských vztahů, příležitost k tomu se něco nového naučit a být součástí týmu, kde budou moci trávit volný čas mezi lidmi, kterým důvěřují. V blízkých dnech chystáme výšlap do přírody, exkurzi u zásahových jednotek ve Zlíně či Vizovicích, drakiádu, stavění domečků pro zvířátka v lese apod. Jako kolektiv mladých hasičů již fungujeme třetím měsícem. Podle pravidelné docházky všech dětí můžeme soudit, že je to baví a to je pro nás ta největší odměna.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají, především pak rodině Jitce a Petrovi Khainovým, Markétě Maděrové, Anetě Válkové a Petru Krajčovi. Sbor dobrovolných hasičů je tým, kde všichni táhneme za jeden provaz a naučíme to i Vaše děti.

Kamila Vrlíčková
vedoucí mládeže