Svoz odpadu 2022

Mobilní svoz velkoobjemových odpadů a bioodpadů v naší obci v roce 2022 bude probíhat ve dnech:

 2. 4. 14. 5. 3. 9. 8. 10.

na stanovišti u úřadovny v době

od 10:15 do 10:35 hod.

a v části k Lípě

od 10:40 do 10:50 hod.

Dne 14. 5. a 8. 10. budou sbírány i nebezpečné odpady a pneu (akumulátory, barvy, elektroodpad, TV, chladničky, oleje, obaly od nebezpečných látek, zářivky).


V roce 2022 bude také přistave velkoobjemový kontejner na bioodpad na stanovišti u hřiště vždy v čase od 8 do 12 hod. v termínech:

9. 4., 21. 5., 25. 6., 10. 9., 15. 10. a 19. 11. 2022

Kontejner je určen pro větve, listí a trávu. 
Bioodpad ukládejte pouze volně ložený - bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery!

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.


Město Zlín v letošním roce pokračuje v pytlovém sběru plastů a nápojových kartonů od Vašeho domu.

Termíny svozu v roce 2022

12. 1.

9. 2.

9. 3.

6. 4.

4. 5.

1. 6.

 

29. 6.

27. 7.

24. 8.

21. 9.

19. 10.

16. 11.

14. 12.

Sáčky si můžete vyzvednout v kanceláři místní části příslušné lokality, v budově Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421 na Odboru životního prostředí a zemědělství (3. patro) nebo na Oddělení místních poplatků (2. patro).

Žádáme občany, aby v den svozu uložili pytle na místo obvyklé pro svoz komunálního odpadu.

Tímto krokem chceme zlepšit dostupnost třídění a zvýšit tak množství odpadu, které neskončí na skládce, ale bude opětovně využito.

Pytlovým svozem odpadů přímo od odpadových nádob občanů chceme předcházet přeplňování žlutých kontejnerů na sběrných hnízdech a černým skládkám vytříděného plastu v jejich blízkosti.

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína