Hody 2020

Z důvodu protikoronavirových opatření a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se letos nekoná hodová zábava ani vodění berana.