Důležité informace ke svozu odpadu

Technické služby Zlín informují, že až do odvolání se ruší:
- sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),
- sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,

Více informací níže...

 

Jak správně nakládat s kontaminovaným odpadem v době pandemie?

Použité ústenky, jednorázové roušky a respirátory je třeba vkládat do dvou vrstev obalů, nejlépe zavázaných plastový sáčků, a ty odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
Z důvodu ochrany zdraví pracovníků svozu odpadu Technických služeb Zlín neodkládejte pytle s odpadem mimo nádoby.

Technické služby Zlín informují občany

Svoz nádob na směsný komunální odpad bude i nadále probíhat v běžném režimu. Probíhá i pytlový svoz plastů.
Od 30. března 2020 bude také probíhat pravidelný 14denní svoz hnědých nádob s bioodpadem od rodinných domů.
Až do odvolání se ruší:
- sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),
- sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,
- jarní úklid (sobotní mobilní svoz objemného odpadu a bioodpadu).
Již dříve přijatá opatření:
uzavření sběrných dvorů (firmy mají možnost uložení odpadu na skládce, občan si může objednat přistavení velkoobjemového kontejneru, po bezhotovostní úhradě zálohy),
- mimo provoz: veřejná WC, tržiště Pod kaštany,
- na městských parkovištích parkování bez poplatku,
- uzavřena prodejní a výdejní místa v areálu v Loukách či v podchodu u náměstí Práce (více informací na tel. 577 111 411).

Děkujeme za spolupráci

Bc. Agáta Zajíčková                 
referent odpadového hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Zlína