Vyhledávání

Nadcházející události

sobota 02.09., 15:05 - 15:40
Svoz odpadu (+kovy)
středa 13.09. - celý den
Pytlový svoz plastů

SDH

Plán akcí 2017 muži:

13.5. Okrsek, Žel. paseky (13:00)
27.5. GP Klečůvka (15:00)
10.6. Primátorská soutěž (9:00)
10.6. GP Ostrata (15:00)
24.6. GP Lužkovice (9:00)
22.7. GP Lípa (15:00)
5.8. GP Žel. pas. (15:00)
12.8. GP Želech. (15:00)

Plán akcí 2017 děti:

13.5. Okrsková soutěž SDH – Žel.paseky, 13hod.
27.5. GP Klečůvka, 12 hod.
17.6. GP Želech., 9hod.
22.7. GP Lípa, 10 hod.
5.8. GP Žel.paseky, 10hod.

Klečůvka

V této sekci jsou informace týkající se Klečůvky.

Svoz odpadu 2015

Mobilní svoz velkoobjemových odpadů a bioodpadů v naší obci v roce 2015 bude probíhat ve dnech:

18.4. 30.5. 20.6. 5.9. 3.10. 31.10.

na stanovišti u úřadovny v době

od 15:05 do 15:25 hod.

a v části k Lípě

od 15:30 do 15:40 hod.

Dne 30.5. a 3.10. budou sbírány i nebezpečné odpady a pneu (akumulátory, barvy, elektroodpad, TV, chladničky, oleje, obaly od nebezpečných látek, zářivky).

Dne 18.4. a 5.9. budou sbírány kovy.


Mimo tradičních sobotních svozů uvedených bude letos taktéž svoz plastů a to v úterý 1x měsíčně od dubna do října, přesněji:

31.3. 5.5. 2.6. 30.6. 4.8. 1.9. 6.10.

V tyto dny můžete nechat pytle s plasty a krabicemi od nápojů v pytlích u svých popelnic, které jsou k vyzvednutí každý čtvrtek u paní Rafajové na úřadovně. Více informací dostanete již brzy do svých schránek.

Svoz odpadu 2014

Mobilní svoz velkoobjemových odpadů a bioodpadů v naší obci v roce 2014 bude probíhat ve dnech:

12.4. 17.5. 21.6. 6.9. 4.10. 1.11.

na stanovišti u úřadovny v době

od 15:05 do 15:25 hod.

v části k Lípě

od 15:30 do 15:40 hod.

Dne 17.5. a 4.10. budou sbírány i nebezpečné odpady a pneu (akumulátory, barvy, elektroodpad, TV, chladničky, oleje, obaly od nebezpečných látek, zářivky).

Dne 12.4. a 6.9. budou sbírány kovy.


Mimo tradičních sobotních svozů uvedených bude letos taktéž svoz plastů a to v úterý 1x měsíčně od dubna do října, přesněji:

1.4. 6.5. 3.6. 1.7. 5.8. 2.9. 7.10.

V tyto dny můžete nechat pytle s plasty a krabicemi od nápojů v pytlích u svých popelnic, které jsou k vyzvednutí každý čtvrtek u paní Rafajové na úřadovně. Více informací dostanete již brzy do svých schránek.

Letecký pohled na Klečůvku

 Díky letošním Masters of Rock máme letecký pohled na Klečůvku, může se na něj podívat zde:

 

 

Video z hodů 2010

Než dorazí fotky z letošních hodů, tak přidáme video z hodů od Františka Arnošta.

 

Zápis ze setkání s občany

Ti, kteří se nemohli zúčastnit setkání zástupců RMZ a MMZ s občany místní části Klečůvka konaného dne 6. 9. 2010, si mohou stáhnout a poté přečíst celý zápis.  Setkání se konalo 6.9.2010 od 18.00 hodin v hospodě U Hustých.

Celý dokument je ke stažení zde!!!